మన్షిలెక్క శ్వాస దీస్కుంటున్న సమాధి..

20:50 - July 25, 2017

కొత్తరాష్ట్రపతి కొలువెక్కిన కోవింద్...పార్లమెంట్ హాలుల పసందైన విందు, హన్మంతరావును అడ్డుకున్న ఖాకీలు... బాబు తీర్చాల్నంట తీస్కున్న బాకీలు, మాతాశిశు మరణాలకు డాక్టర్ల హోమం...గాంధీదావాఖాన్ల గమ్మత్తైన సిబ్బంది, వీవో, ఒప్పో పోన్ల బోర్డులు మీద దాడి..చైనా బడార్ల చూపెట్టుర్రి తమ్మి మీ వాడి, లీడర్లకు ఓట్లు దేవుండ్లకు కోరికలు... కొడుమూరు కాడ బాల భక్తుల కథ,  మన్షిలెక్క శ్వాస దీస్కుంటున్న సమాధి.. మానుకోట జిల్లా కేసముద్రం కాడ గమ్మతి.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

Don't Miss