బీజేపీ, వైసీపీకి పెండ్లిగాక ముందే విడాకులు...

21:32 - March 31, 2018

ఏప్రిల్ నెలల మాత్రమే ఫూల్స్ గాని జనాలు...అన్నినెలలళ్ల జేశేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు, లక్ష రూపాలళ్ల పెండ్లి కార్యమంత జేయొచ్చట... కట్నంలేని సమాజం తయ్యారు గావాలె సారు,  ప్రత్యేక హోదా పంచాది కప్చర్ జేశ్న చంద్రాలు.. బీజేపీ, వైసీపీకి పెండ్లిగాక ముందే విడాకులు, కరీంనగర్ జిల్లాల జోరుగైతున్న ఉశ్కె దందా...అధికారులు, నాయకులు, పోలీసోళ్ల దోపిడి, గాలివానకు రాములవారి పెండ్లి ఆగమాగం...ఒంటిమిట్టకాడ ఉర్ముడు వానకు నల్గురు బలి, పోతుంటే జీపెక్కి కూసున్న చిరుత పులి... భయంతోని శవంలెక్క తయ్యారైన మన్షి.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం... 

 

Don't Miss