సారొచ్చి నాల్గేండ్లు..నల్గొండ ఫోరైడ్ పోయిందా ?

20:44 - May 17, 2018

ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు జేస్తమంటున్నడు కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్పయ్యగారు..ఒక్కటే దేశం.. ఒక్కటే రాజ్యాంగం.. ఒక్కటే న్యాయ వ్యవస్థ.. ఒక్కడే రాష్ట్రపతి.. ఒక్కడే ప్రధానమంత్రి.. ఒక్కటే చట్టం.. ఒక్కటే తీరు ఓటు.. తెలంగాణ జన సమితి పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం రెడీ అయ్యింది.. రైతు బందు పత్కం బెట్టి కూలిచ్చి ఈపువలగొట్టిచ్చుకున్నట్టే ఉన్నదిగదా సర్కారు పనితనం గూడ..చాచాచా ఎంత పనైపాయే.. గోదావరి నదిల మున్గిపోయిన పడ్వ ముచ్చట్ల ఇప్పటికి పద్దెన్మిది శవాలను బైటికి దీశిండ్రట.. అర్వై ఏండ్లు పరిపాలన జేశి పార్టీలు నల్లగొండ ఫ్లోరైడును ఎందుకు పొడగొట్టలేకపోయిండ్రు.. తిరుమల ఎంకన్న గుడిల పంచాది రాజుకున్నది.. అర్వై ఏండ్లు నిండిన అర్చకులను రిటైర్మెంట్ జేశేస్తం అని ధర్మకర్తల మండలి నిన్న నిర్ణయం జేశింది..జపాన్ దేశంల ఒక రైల్వే స్థంస్థ ప్రయాణికునికి క్షమాపణ జెప్పింది..?

Don't Miss