శ్రీ గుణాత్మక గురువయ్య గారికి తల్కాయ నొప్పి షురూ...!

19:56 - May 18, 2018

తల్లి సూడుండ్రి కోడి తన పిల్లలను గద్ద ఎత్కపోకుంట కాపాడుకునెతందుకు ఎట్ల దాశిపెట్టుకుంటది తన రెక్కల కింద.. రైతు బంధు పత్కం ఇయ్యాళ గూడ రణరంగం తీర్గనే గనిపిస్తున్నది ఓ వేములవాడ ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు.. నీ అయ్యజాగీరనుకుంటున్నవా వేములవాడ నియోజకవర్గంలున్న భూములు...అప్పుల తెలంగాణ ఆరాధ్య దైవం శ్రీ గుణాత్మక గురువయ్యగారికి తల్కాయ నొప్పి సుర్వైనట్టే అనిపిస్తున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంల.జనసేనా పార్టీ జర్రంత ఎక్వ జనంలకు వొయ్యెతందుకు రెడీ అయితున్నది ఆంధ్రల...చంద్రబాబుగారు.. నీతోని గాదు తుందుర్రు ఆక్వా బాధితులను ఆదుకునుడుగని...తెలంగాణలున్న బీసీ ప్రజలారా.. మిమ్ములను ఈ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు మళ్లొకపారి పిచ్చోళ్లను జేయవోతున్నయ్...రైతు బందు పత్కం.. దేశంలనే ఏ నాయకునికి రాని ఆలోచన మా నాయినకొచ్చిందని గప్పాలు గొడ్తాఉంటడు ఆ పోరడు.. గీ గరం గరం ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss