అంబేద్కర్ను అవమానించిన చౌదరి గారు..

20:28 - June 5, 2018

రైతు బీమా పత్కం ఎన్క కొన్ని నిజాలు..అక్కెరకొస్తదా..? జీవి దీస్తదా తెల్వదాయే, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ల పుట్టిన రెడ్ల పంచాది..పదవుల కోసం మళ్లొక డ్రామాలెక్కుంది, పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు తిడ్తుండో తెల్వది..తిట్టకపోతె మెచ్చుకుంటరా చంద్రాలు నిన్ను, ఆర్టీసీ సమ్మె అసలైన న్యాయం కోసమేనా?..టీఆర్ఎస్ సంఘం మీద కొందరి అనుమానం, అంబేద్కర్ను అవమానించిన చౌదరి గారు..అరెస్టు జేయాలని బహుజనుల డిమాండ్, ఐటీఐ సద్విండు తుపాకి తయ్యారు జేశిండు.. టెస్టు జేశిండని పోలీసోళ్లు అరెస్టు జేశిండ్రు..ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం... 

Don't Miss