బాబు ఏశం గట్టిగనే గట్టినట్టుండుగదా.?

20:25 - June 29, 2018

హురక చంద్రబాబు ఏశం గట్టిగనే గట్టినట్టుండుగదా.?. నాకు తెల్సిన కాడికి కేసీఆర్ భారతదేశంల నెంబర్ వన్ ముఖ్యమంత్రి అంటే.. మొత్తానికి బాలికాకయ్యను మొచ్చుకోవచ్చుపోండ్రి..మందియే పిత్తులు మందియే కత్తులు.. నీదేం బొయ్యింది.. పెట్టు వందల కోట్లు గాకపోతో వేల కోట్ల రూపాలు ఖర్చు వెట్టుండ్రి...అగో ఆడలేక పాతగజ్జలన్నట్టే ఉన్నదిగదా..? తెలంగాణ సర్కారు ముచ్చట..ఆ మొత్తానికి మన గుణాత్మక గుర్వయ్య పేరు మీద సీన్మ కట్క ఒత్తిండ్రు... సూస్తిరా తెల్గుదేశం పార్టీ ఎంపీల మాటలు..?భూమి మీద జాగలు అయిపోయినట్టున్నయ్.. అందుకే ఇప్పుడు చంద్రుని మీద గూడ రియలెస్టేట్ వ్యాపారం సుర్వైంది.. గీ గరం గరం ముచ్చట్ల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss