ఆడపిల్లలకు బూతుపాఠాలు..

20:51 - July 18, 2017

మొత్తం మీద తెల్గు మన్షి వెంకయ్యనాయుడు సారు పువ్వుగుర్తుతోని సోపతి కట్ జేస్కున్నడు.. చిన్నప్పటి సంది కాషాయం అంటె కండ్లకు అద్దుకోని తిర్గిండు.. అసొంటి మన్షి.. ఏక్ దం రాత్రికి రాత్రి జర్గిన ముచ్చటతోని పార్టీకి రాజీనామా జేశి.. ఆశయంతోని రాజీపడుడంటె చిన్నముచ్చటగాదుగదా..? మరి దీని కథ ఏందో సూడుండ్రి..

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కొడ్కు.. రామారావు.. కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దచెయ్యి ఉత్తంకుమార్ రెడ్డి ఇద్దరు ఇయ్యర మయ్యర తిట్టుకుంటున్నరుగదా..? బంగారు తెలంగాణ గావాల్నంటే కాంగ్రెసును బొందవెట్టాలే అని కేటీ రామారావు అంటుంటే.. నువ్వు బచ్చెగానివి నీ అయ్యను మాట్లాడుమను సమాధానం జెప్తమని ఉత్తంరెడ్డి ఉడ్కు మాటలే అంటున్నడు.. జర్ర వాళ్ల పంచాది జూద్దాం..

 తెలంగాణ ఉద్యమం అయ్యెటప్పుడు ఎన్ని లారీలు తల్గవడ్డయ్.. ఎన్ని ఆర్టీసీ బస్సులు ఆత్మహుతి జేస్కున్నయ్.. ఇవ్వన్ని అయితెనేగదా..? శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావుగారు మంత్రి అయ్యింది.. మరి అదే మంత్రి ఇలాకాల.. జనం ఒక ఉశ్కెలారీని తల్గవెట్టిండ్రని.. ఓ పోరగాళ్లను ఎట్ల గొట్టిపిచ్చిండో సూడుండ్రి... ఉశ్కెలారీలు జనాన్ని సంపినా పర్వాలేదుగని.. జనం ఉశ్కెలారీని సంపోద్దనేది వాళ్ల ముచ్చట గావొచ్చు..

 గురు శిష్యుల బంధం అంటె ఎట్లుండాలే.. ఒక తండ్రి బిడ్డెల బంధం కంటె గొప్పగుండాలే.. అంత పవిత్రమైన బంధాన్ని బర్బాత్ జేశిండు ఒక టీచర్ గాడు.. పోరగాళ్లకు సద్వు జెప్పురా అని సర్కారు వాన్ని బడికి తోలిస్తె.. ఆడివోరగాళ్లను లోపటేమేస్కున్నవ్.. అది ఏ రంగులున్నది..? అని బూతుమాటలు మాట్లాడుతున్నరట.. ఇగ ఊకుంటరా..? ఎన్నిరోజులు సూస్తరు చెప్పుండ్రి.. ఈ సంగతులతో పాటు మరిన్ని మల్లన్న ముచ్చట్లు సూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.. 

Don't Miss