ఇస్కూలుకెల్లాలంటే పేంటు ఇప్పాల్సిందే..

20:27 - January 9, 2017

సీపీఎం పాదయాత్రలో గజ్జెకట్టి గంతులేసిన గద్దరన్న..ఇస్కూలుకెల్లాలంటే వాగు దాటాల్సిందే..కేజీ లు పీజీలు ఎలాగున్నా..ఇస్కూలుకెల్లాలంటే వాగులు వంకలూ దాటి కిలో మీటర్లకొద్దీ నడిసి ఎల్తన్న ఈ పిలకాయలకు ఓ బ్రిడ్జీ కట్టీయమని దీనంగా వేడుకుంటున్నరు...మరి సర్కారు ఏమంటదో ఏందో.. మోదీ ఏసిన నోట్ల రద్దు బాణం జనాలకే గాదు దేవుళ్లకు కూడా తగిలిందయ్యా..

Don't Miss