ఒక పెద్ద శని వొయ్యింది...

20:00 - August 21, 2017

అమ్మయ్య మొత్తం మీద ఒక పెద్ద శని వొయ్యింది.. సీన్మ నటుడు కం కమేడియన్ వేణు మాధవ్ ఉన్నడుగదా..? అదే గింతుండడా... అగో ఆయిననట కొట్టి సంపుతమంటున్నరట కొంతమంది ఫోన్ జేశి..? నందిని జెయ్యవోతె పందైనట్టు.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొన్న ఒక ఛానెళ్ల ప్రదర్శించిన ప్రాయోజిత కార్యక్రమం తొవ్వదప్పి.. రెడ్డి కులస్థుల మీదికి మర్రెవర్కళ్ల.. వాళ్లు భగ్గున మండుతున్నరు..పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు కాడ ఒక తమాష అయ్యింది.. నిజామాబాద్ జిల్లాల ఒక ఊర్లె ముప్పై ఏండ్ల సంది గొడ్వలు లేవు పంచాదులు లేవు కీసులాటలు లేవు..కొండ చిల్వ కోతిని మింగిందని కొట్టి సంపిండ్రు జగిత్యాల జిల్లాల జనం..గీ ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss