కూలిచ్చి ఈపు వలగొట్టిచ్చుకునుడంటే ఇదే గావొచ్చు..

20:29 - July 31, 2017

ప్రతిపక్షాలకు ప్రభుత్వం చుక్కలు జూపెడ్తున్నది గదా..? సిరిసిల్ల నేరళ్ల పంచాదిల కాంగ్రెసోళ్లకు.. ఇటు అమరవీరుల స్పూర్తి యాత్రల జేఏసోళ్లకు రాజ్యాధికారం ఉంటే ఎట్లుంటదో ఆ రుచి జూపెడ్తున్నది.. అయినా ప్రభుత్వం గిచ్చుడు ఎక్వనేఉన్నది గావట్టి అటో మెటిగ్గ ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన నష్టం వస్తనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నది..

కూలిచ్చి ఈపు వలగొట్టిచ్చుకునుడంటే ఇదే గావొచ్చు.. మన తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కిష్ణయ్య ఏం జేశిండో తెల్సా..? కల్వకుర్తి కాడున్న వైఆర్ఎం కాలేజీలకు వొయ్యిండు.. పొయ్యినోడు శాతనైనయ్ నాల్గు ముచ్చట్లు జెప్పి అవుతల వడక..? విద్యార్థులు మమ్ములను ప్రశ్నించొచ్చు.. మీకు హక్కులున్నయ్ అవ్వి ఇవ్వని చెప్పిండు.. ఇగ ఎన్నొద్దుల సందో కడ్పుల దాస్కున్న కశినంత గక్కిండ్రు.. పోరలు జూపల్లి మొఖం చిన్నవొయ్యింది..

కాపుల ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ లడాయిలకు బుడ్డపోరగాళ్లు గూడ దిగిండ్రుగదా..? బడి గుడి ఏది ఇడ్సిపెడ్తలేరు.. ఏడ అవకాశం ఉంటే ఆడనే నినాదాలు జేస్తున్నరు నిరసనలు జెప్తున్నరు.. ఆంధ్రరాష్ట్రంల ఒకతాన.. బుడ్డ బుడ్డ పోరగాళ్లు.. వాళ్లకు నిండ ఏడెన్మిదేండ్లు గూడ లేనట్టున్నయ్ ఆ పిల్లలు కాపు రిజర్వేషన్ ఉద్యమం ఎట్ల జేస్తున్నరో సూడుండ్రి..

తెలంగాణ ప్రజల ఆశాదీపం.. నిర్లక్ష్యాన్ని సహించని సింహబలుడు.. భారతదేశంలనే ఆదర్శవంతమైన హోమంత్రి శ్రీ నాయిని నర్సింహారెడ్డి సారు తిరుపతికి వొయ్యినట్టుండుగదా..? నడక దారిల వొయ్యిండో.. లేకపోతె మీదికి కార్ల వొయ్యిండో.. నడ్కంటే ఏడైతది నర్సన్నతోని.. మొకాళ్లు సమ్మెకు దిగి చాలా రోజుతైంది గావట్టి కార్లనే

వోవొచ్చు.. మరి కొండమీద ఏం జేస్తున్నడో జర్ర వాండ్రి అర్సుకొద్దాం..

ఉస్మానియి యూనివర్సిటీల ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం సుర్వైంది.. అగో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే అయిపాయే.. ఎవ్వలి పావుశేరు వాళ్లు వండుకోని తినవట్టిరి.. మళ్ల ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం ఏందనుకుంటున్నరా..? అయ్యో నిన్న ఎన్సీసీ గేటుకాడికెళ్లి.. ఆర్ట్స్ కాలేజీ దాక పెద్ద ర్యాలే దీశిండ్రు.. రాష్ట్రం సాధించి తీర్తమంటున్నరు.. మరి ఇదెక్కడి రాష్ట్రం ఏం కథ అనేది సూపెడ్త పాండ్రి..

నిజంగ తెలంగాణ పోరగాళ్లు తాగే నీళ్లళ్లనే ఉండెతట్టుంది పౌరుషం.. రోశం అంత.. అరే గింత గింత పోరగాళ్లు గూడ.. ధైర్యంగ ప్రశ్నించుడు సుర్వు జేశిండ్రు.. ఎద్గ తెలంగాణ ఉద్యమంల పోరాటం కండ్లార జూశినోళ్లైతె.. ఇగ వాళ్ల మాటలకు సమాధానం జెప్పుడు ఎవ్వలితరం గాదు.. మా ఊరికి బస్సు సక్కగొస్తలేదు.. వచ్చినా బస్సు సరిపోతలేదని బడిపోరగాళ్లు జూడుండ్రి..

ఈ గుడ్డెల్గులు సల్లగుండ.. అడ్వి అధికారుల మీద పగవట్టినయా ఏంది..? వీళ్లకు చేతినిండ పనిలేదు.. మేము బావులళ్ల దుంకుతం.. రక్షించుమంటం అని సూస్తున్నట్టున్నయ్.. మళ్లొక గుడ్డేల్గు బాయిల దుంకింది.. బచావో బచావో అంటున్నది లోపటికెళ్లి.. దాని అయ్య సుట్టాలెవ్వలన్న ఉన్నరా మీదికి గుంజెతందుకు.. భళే తమాష జేస్తున్నవ్ వా..

వారెవ్వ ఏన్గులు గూడ మన్సులను జూశి నేర్చుకుంటున్నట్టున్నయ్ గదా..? ఎట్ల బత్కాలే ఈ భూమ్మీద.. ఆహారం దొర్కనప్పుడు ఏం జెయ్యాలే అని.. మనం అప్పుడప్పుడు సూస్తుంటంగదా..? వాహనాన్ని ఆపి దోచుకున్న దొంగలు.. అని.. అగో అట్లనే ఒక లారీని ఆపి.. ఏన్గుగూడ ఏం జేశిందో మీరే సూడుండ్రి.. అమ్మో.. దొంగ ఏన్గు..

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంల న్యాయం నాల్గు పాదల మీద నడుస్తున్నది.. అన్యాయం పీకె విస్కేశ్నం.. అని పొంకనాలు గొడ్తున్న పువ్వుగుర్తు పరందామయ్యలు జూడవల్సిన ముచ్చట ఇది.. కమలం కామెర్లొచ్చినోనికి లోకమంత కమలం రంగే గనిపిచ్చినట్టు.. వీళ్లకు గూడ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం అట్లగనిపిస్తున్నదో ఏమో... సూడుండ్రి అవినీతి ఎంత గొప్పగ తులతూగుతున్నదో.. అక్కడ పూర్తి సమాచారం కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి.

 

 

 

 

Don't Miss