చేనేత కార్మికులకు బంధ విముక్తి..సమంత సూక్తి..

20:40 - September 8, 2017

అయ్యా కల్వకుంట్ల చంద్రాశేఖరా తమరి ప్రభుత్వం ఎట్లైనా దళితులను బత్కనియ్యది గని.. ఊకె సప్పుడు జేక ఒక ఎంట్రిన్ డబ్బ గొన్కొచ్చి తెలంగాణ దళిత వాడల పొంట నీళ్ల ట్యాంకులుంటయ్ గదా.. అగో అండ్ల గల్పిపోయ్యి..అందరు ఒక్కటే పారి సచ్చివొతరు.. అప్పుడు నిమ్మలమైతది మీ ప్రభుత్వనికి.. ఇంత దుర్మార్గమా సారూ..దళితులకు వైద్యం గూడ అందకుండ జేస్తున్నవంటే..చీ..చీ..

ఈ సారి గూడ బత్కమ్మ పండుగా భారీగా జేయాలనుకుంటున్నదట తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఈ నెల ఇర్వై తారీకు సంధి ఇర్వై ఎన్మిది తారీకు దాక.. పండుగా డేట్ ఫిక్సు జేశిండ్రు.. అన్ని జిల్లాలళ్ల జోరుగా జేస్తరట.. ఏర్పాట్లు ఇద్వర్ సందే మొదలు వెట్టుమని అధికార్లకు నోటిమాట జెప్పిండ్రట..

భారతీయ రైల్వే శాఖ మీద శనిగ్రహాం గూసున్నదా ఎట్ల..? దేశంలున్న చిన్నజీయర్లు పెద్ద జీయర్లు జర్ర మీరు పూనుకోవాలె.. రైల్వేలకు వట్టిన గాచారం ఏందో కనివెట్టాలే.. రెమెడీలు గూడ సూచించుండ్రి.. ఏ యాగం జేయాల్నో చెప్పుండ్రి ఇన్నోద్దులు మీరు జెప్పకనే రైళ్లు అవ్వంతల అవ్వే పట్టాలు తప్పుతున్నయి..

తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలనే నెంబర్ వన్ అని తబ్లాలు గొట్టుకుంట తిర్గే నేతలారా..? ఐటిల మనమే నంబర్ వన్..ఎవుసంల మనమే నంబర్ వన్..ఎండ్లైనా మనమే నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకుంటురు గని.. మరి అసలైన దాంట్లే మనమే నంబర్ వన్ అన్న సంగతి ఎందుకు చెప్పుకుంటలేరో...?

మన తెలంగాణ చేనేత కార్మికుల తల్కాయ రాతలు మార్చెదాక ఇడ్శపెట్టెతట్టు లేదుగదా.. హీరోయిన్ సమంత నిన్న సిద్దిపేట దుబ్బాక దిక్కు బాగతిర్గింది.. చేనేతను అది జేస్త ఇది జేస్తా అంటున్నది.. ఏది జేశ్న అగాం మాత్రం జేయకు తల్లీ.. ఇప్పటికే వాళ్ల ఆలతు బాగలేదు.. ఏమంటవే మల్లనా..?

అయ్యో.. ఎంత పనైపోయ్యిందమ్మా.. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలంలున్న సముద్రలింగాపూర్ ఊర్లె ఏనంగానో ఊశిపడ్డది పిడ్గు ముప్పై నాల్పై మ్యాకలు ఆడిదాడనే జీవిడ్శినయి.. ఇద్వరకు ఓ పారి ఇట్లనే అయ్యిందట అప్పుడు యాబై గోర్లు సచ్చిపోయ్యినయట అవ్విట్కంటే ఇన్సురెన్పు ఉండి అవ్విటిమందం వచ్చినయి..కానీ మ్యాకలకు అట్ల లేదాయే..? చో..చో..

దొంగొడు ఒగానాడు గాకున్న ఒగాన్నాడన్న బైటవడ్తడు అంటరు సూడు అగో అట్లనే బైటవడ్డది అన్ లైన్ షాపింగ్ కంపెని ఫ్లిప్ కార్డోంది.. ఈ ఆఫర్ ఆ ఆపర్ అని కష్టమర్లని కంటికి రెప్పల సూస్తుంటమని కాకమ్మా ముచ్చట్లు కథలు కథలు చెప్తుంటరు.. చివరాకర్కి కష్టమర్ల మన్సు శిన్నవుచ్చి చేతులు దుల్పుకుంటరు అగో నిన్న గట్లనే అయ్యింది హైద్రావాద్ పట్నంల..

Don't Miss