పేదింటోళ్లు పెండ్లి పత్రిక ఇస్తె సాలు.. ఎంటనే కళ్యాణ లచ్చిమి

20:49 - September 9, 2017

కాళోజీ తాతా..? ఏ స్వర్గానున్నవోగని.. మమ్ములను క్షమించే.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తర్పున ప్రజలము క్షమాపణ గోరుతున్నం.. నీకు తెల్వందిగాదు.. మీదికెళ్లి గూడ మా ప్రభుత్వం పర్పామెన్సు జూస్తనే ఉన్నయ్ కావట్టి.. నీ కళాక్షేత్రం..? కళ క్షేత్రమే అయ్యినందుకు ముక్కునాలకు రాశి క్షమాపణ గోరుతున్నం.. మా ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలిని మీరు సంబురపడ్డట్టే మేముగూడ వడ్డం తాతా..

అరే పిచ్చోడా ఏమెర్క నీకు.. పీసీసీ చీఫ్ పదవి మనకే వస్తున్నదిరా..? వచ్చెనెలల అని కోమటిరెడ్డి బ్రదర్సు కల్సిన కార్యకర్తకళ్ల చెప్పుకుంటొచ్చిండ్రు.. ఆఖరికి పీసీసీ గాదుగదా..? ఎమ్మెల్యే టికెట్ వచ్చుడే కష్టమన్న కథ అర్థమైనట్టుంది బ్రదర్సుకు..? ఇగ లాభం లేదు చేతిగుర్తు చెరలకెళ్లి బైటవడకుంటే.. ఉత్తం రెడ్డి ఉన్న పోస్టులు గూడ ఊడగొడ్తడన్న భయంలున్నరట పాపం..

అబ్బా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టోళ్లు ఎప్పుడు కండ్లళ్ల నిప్పులే వోస్కునెతట్టున్నరు.. తెలంగాణల రైతులు రాజుల లెక్క బత్కాలే.. అని కేసీఆర్ సర్కారు కూడు దినకుంట కష్టపడ్తుంటే.. గడ్కోపారి కాలడ్డం బెడ్తున్నరట.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వంగ మారిందని ఉత్తంకుమార్ రెడ్డి గారు విమర్శించుడు మంచిదేనా..? ఏం పద్దది ఇది..? ఆయ్..

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ముచ్చటను జూస్తె గన్క తల్కాయ యాడవెట్టుకుంటదో ఏమో..? ఎందుకంటె పన్నెండు లక్షల రూపాలు రైతులకు ఇయ్యలేకపోయిండ్రు.. ఏకంగ కలెక్టర్ ఆఫీసులున్న కుర్చీలు కంప్యూటర్లు అన్ని కోర్టు జప్తు జేస్కున్నదంటే..? సర్ ప్లస్ బడ్జెట్ అని సంకలు గుద్దుకునె వాసనలేని గులాబీ పెద్దయ్య సర్కారుకు శిగ్గుశేటుగాదా..?

పేదింటోళ్లు పెండ్లి పత్రిక ఇస్తె సాలు.. ఎంటనే కళ్యాణ లచ్చిమి చెక్కు తాళి గట్టకముందుకే తల్పుకాడికొచ్చి ఉంటదని ముచ్చట్లు జెప్తరు మన ప్రభుత్వ పెద్దలు.. ఇవ్విగూడ ఉత్తమాటలే అనెతందుకు సరిగ్గ సరిపోయే కథొక్కటొచ్చింది.. పెండ్లినాటికే కళ్యాణ లచ్చమి కానుక కింద పైకమిస్తదని సర్కారు చెప్కతిర్గుతున్నది గదా..? సూడుండ్రి ఆ యవ్వారం..

తెల్గురాష్ట్రాలళ్ల ఈసారి సంది..? తాగి ఎవ్వడన్న తప్పు జేస్తె.. తాగినోన్ని ఏ టూ ముద్దాయిగ వెట్టి.. తాగుడు సప్లయ్ జేస్తున్న సర్కారు మీద అంటె ముఖ్యమంత్రిని ఏవన్గ వట్టాలే.. అట్లైతెనే సర్కారుకు బుద్దొస్తది..? వాస్తవానికి గూడ.. తాగినోడు తప్పుజేస్తె వాంది తప్పెట్లైతది... తాగిపిచ్చినోంది గదా తప్పు..? మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల ఒకడు తాగి తన్నిండు నల్గురిని.. తాగకపోతె తంతుండెనా..? ఏమంటరు..?

యాప చెట్టుకు తెల్లటి నుర్గలసొంటిది కారంగ సూశిండ్రనుల్లా మీరు..? మస్తుగ జూశే ఉంటరు.. మీ ఊర్లపొంటి.. తాటి చెట్టు.. ఈత చెట్లు కల్లు లెక్కనే.. యాపకల్లు గూడ వారుతాఉంటది అప్పుడప్పుడు.. అయితే ఇసొంటిది యాప చెట్టుకు తెల్ల నుర్గు గారుతున్నది.. కొబ్బరికాయలు ఊదు బత్తీలు.. దీపంతలు.. అగో అది కామన్గ అయ్యేదేగదా మల్లన్నా అంటే.. నాకు తెల్సుగని.. వీళ్లకు జెప్పుండ్రి మీరే..

పాండ్రి పాండ్రిగ మనమంత సావుకు వొయ్యేదున్నది.. మన అందరి సుట్టంపేగు సచ్చిపోయింది.. అంత్యక్రియలు జేయాలే.. ఖమ్మం ఎవుసం మార్కెట్ల కాలు జారి కిందవడి సచ్చిపోయిందట.. సుట్టాలు పక్కాలంతొచ్చేశిండ్రట.. మన రాకకోసమే ఎదురు సూస్తున్నరు.. మనం బోతెగని.. పీన్గెను లేపమంటున్నరట.. పాండ్రి మరి.. 

Don't Miss