మార్కెట్ రైతు గుండె కోత..

20:09 - November 4, 2017

అయ్యా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారూ..రైతులు ఎందుకు అగ్వకు అమ్ముకోవాలె పంట..? తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అంటే..? అయ్యో మా దొర ఎందుకు సావాలె అని ఓట్లేశి గెలిపిచ్చుకుంటె..మూడున్నరేండ్లు జోల గుర్కవెట్టిన పెద్దమన్షి.. నిమ్మలంగ నిద్రలేశి ఏమాయేరా గంత గలీజు జేశిండ్రు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను అన్నడట..కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్నట్టు.. కోటి దర్శనాలు.. అధికారం కోసమే అనిపిస్తున్నది జగనాలును జూస్తుంటే..తెలంగాణల కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైతున్నదా..? నిన్నియాళ్ల యవ్వారం జూస్తుంటె అనిపిస్తున్నది..తెలంగాణల పనిజేస్తున్న సర్కారు బడి సార్లు జర మీరు ఒళ్లు దగ్గర వెట్టుకోని పనిజేయుండ్రి టీఆర్ఎస్ పార్టోళ్లు ఎవ్వలన్న వచ్చి గీ పనిజేయిమని అడ్గంగనే చేశి పెట్టుండి లేకపోతె చెంపలు వలగొడ్తరు..తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తున్నదిగని.. పోలీసోళ్ల కష్టాలు తీర్సుడు మర్శిపోయినట్టుంది.. గీ ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss