కాలనీ ఇండ్లమీద రాళ్లేస్తున్న దయ్యాలు...

21:42 - April 28, 2017

కండ్లెర్రజేసిన ఖమ్మం జిల్లా మిర్చి రైతులు...మద్దతు ధర కోసం మార్కెట్ మీద దాడి, కోదండరాంకు అడ్డంపడ్డ కారు క్యాడరు.... ఆయనదిరిగితే మీకేమైతుంది డర్, ఆడిమనుషులకు నాలుగు వందల కూలీ.... తాగిఊగినంక సూడాలే టీఆర్ఎస్ గాలి, కబ్జానామా సంవ్సరమైన యేడాది...పంచభూతాలను చెరవడుతున్న దొంగలు, కాలనీ ఇండ్లమీద రాళ్లేస్తున్న దయ్యాలు... పాణాలు చేతులవట్టుకోని జనం భయాలు, బాహుబలి సినిమా చూసేటందుకు కుస్తీలు.. ఇంట్ల పెండ్లపిల్లలుంటున్నరు పస్తులు... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss