కరీం నగర్ పిలగాడు.. ఫ్రాన్స్ పిల్ల లగ్గమాడిండ్రు..

21:37 - December 23, 2016

దత్తత గ్రామాలల దండిగైన ఇండ్ల పండుగ.. ఉండాలే సారు తతిమ్మఊర్లకు అండగ, పనిలేని పార్టీలను రద్దు చేసిన ఓట్ల సంఘం.. అన్నా టీడీపీకి ఇవే అంతిమ ఘడియలు, గజ్వేలును అనుకోవోతున్న హైద్రాబాద్ తొవ్వ... ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు అవతల ఇంకోటేస్తరంటనే అవ్వ, బీబీ నగర్ నీమ్స్ దావఖాన్ల తొండల గుడ్లు.. ఈ తరీకల తయారుజేసినోళ్లకు వెరీ గుడ్లు, పారిన్ పొల్ల.. కరీంనగర్ పొలగాడు.. కన్యాదానం జేసిన యూరప్ దిక్కోళ్లు, మైదాకువెట్టుకునుట్ల మనోళ్లదే రికార్డు...మాట ముచ్చట్ల గూడ ఇయ్యాలే అవార్డులు... ఈ అంశాలపై మల్లన్న ముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss