తాటి చెట్టు మీద గౌడు తనువు చాలించిండు....

21:19 - July 12, 2017

కరీంనగర్ పట్నాన్ని లండన్ లెక్కచేస్తా.. అంతకంటే ముందుగాల అడవిలెక్కచేస్తా, పిలిచి తిట్టిపిచ్చుకున్న పిలగాడు లోకేష్.. కడప జిల్లాల మొఖం మీదనే అన్న జనం, గరగపర్రు కాడ మళ్ల రగిలిన ఉద్యమం.. అమ్మాయి నడుముపట్టిన పోలీసోడు, బడి పిల్లలను ధర్నాలకు తీస్కపోతే కేసులు.... మరి సర్కార్ సభకు తీస్కబోతే ఏం చేస్తరు సారు, పాత బంగ్లాకే గులాబీ రంగులు... బోనగిరి కడా కేంద్రీయ బడి కథ, తాటి చెట్టు మీద తనువు చాలించిన గౌడు...నివారణ చర్యకు సర్కారు తియ్యాలే దౌడు... ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss