పాడేమీదికెక్తున్న రూపాయి విలువ

20:32 - May 9, 2018

కాకుల గొట్టి గద్దలకు వెట్టినట్టే ఉన్నది రైతు బందు పత్క కథ గూడ.. ఎవ్వన్ని ఉద్దరిచ్చెతందుకు ఇస్తున్నరు సారు ఈ నాల్గు నాల్గువేల రూపాల పెట్టుబడి సాయం.. అసలైన రైతులకు మొండిచేయి.. ఎవుసం జేయనోని చేతికి చెక్కులా..? ప్రజలారా నిజంగ కేసీఆర్కు గన్క రైతుల మీద ప్రేముంటె ఏం జేయాలే ఎవ్వలైతె ఎవుసం జేస్తున్నరో వాళ్లకు ఇయ్యాలే.. అంతేనా... ఇది భూస్వాములకు దోశిపెట్టె పథకం తప్ప ఇంకోటిగాదు..

నేను రైతు బందు సాయాన్ని స్వచ్చందంగ ఒదులుకుంటున్న అని.. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వర్సవెట్టి ప్రకటనలు జేస్తున్నరు.. మా త్యాగం జూడుండ్రి మా గొప్పతనం జూడుండ్రి అన్నట్టు.. అయితె రైతు బందు చెక్కులను వదులుకుంటున్నరు సరేగని.. మీ భూముల లెక్కల సంగతేంది సార్లూ..? ఒక్క సారి ఆధారాలు వట్కొచ్చిన సూపెడ్త సూడుండ్రి ఈ నాయకుల నాటకం.. 

మోడీ ఎట్ల ఆడిస్తుంటే కేసీఆర్ అట్లనే ఆడుతున్నడట.. ఢిల్లీ మోడీ.. తెలంగాణ కేడీ ఇద్దరు గల్సి ప్రతిపక్షాల నాయకులను ఇర్కులళ్ల వడేశి మళ్ల రాజకీయ పబ్బంగడ్పుకునెతందుకు ప్లాన్ ఏశిండ్రట.. ఆ ప్లాన్ల భాగమే ఏసీబీ కేసులు ముంగటేస్కున్నడని తిడ్తున్నడు కాంగ్రెస్ లీడర్ రేవంత్ రెడ్డి.. మోడీకి కేసీఆర్కు లోపట లోపట దోస్తానా ఉన్నదా ఏంది అనిపిస్తున్నది ఈసారు మాటలింటుంటే.. ఉండొచ్చు ఎవ్వలికెర్క..

పావుల పనికి బారాణ ప్రచారం.. ఇప్పటిదాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం జనానికి ఎల్గవెట్టింది పావల మందం గూడ లేదు కని ప్రచారం మాత్రం బారాణ మందం జేస్కున్నరు.. మంది సొమ్ము మంగళారం అన్నట్టు ఏం అడ్వటైజ్ మెంట్లు అవ్వి ఏం కథ..? కేసీఆర్ సర్కారు టీవీలకు పేపర్లకు ఎంత పైకం అడ్వటైజ్ మెంట్ల కోసం ఇచ్చిందో తెల్సా... సూడుండ్రి లెక్కలు..

దయగల మొగడు తల్పులు దగ్గరేశి కొట్టినట్టు.. మోడీ, కేసీఆర్, చంద్రబాబు జనాన్ని గూడ ఈ తరీఖలనే గొడ్తున్నరు పిట్రోలు డిజీలు ముచ్చట్ల..  డెబ్బై తొమ్మిది రూపాలకు లీటరు పిట్రోలా..? వాస్తవానికి అది మనకు ఎంతకు రావాల్నో తెల్సా.. నల్పై రూపాలకు లీటరు రావాలే అటీటు.. కని మన మోడీ పన్నులు మన చంద్రుళ్ల పన్నులు గల్పి ఎన్బై రూపాలకొస్తున్నది.. 

ఈ పార్థీ గ్యాంగేడంగ మోపైందిరో.. రాత్రి పూట ఒక గ్యాంగు తిర్గుతున్నదట.. వాళ్ల చేతుల కత్తులు కటార్లు.. వాళ్లంత నరరూప రాక్షసులు లేరట.. వాళ్లకు సంపుడంటే గిచ్చినంత అల్కపనట.. జనం పాణాలు చేతుల వెట్కోని కట్టెలు చేతుల వట్కోని బత్కుతున్నరు అనంతపురం జిల్లాల.. నిన్న రాత్రి ఎంత కథ అయ్యిందో సూడుండ్రి..

సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండలం అల్వాల కాడ రైతులు రోడ్డెక్కిండ్రు.. మీ ఒడ్లు గొనాల్నంటే అవ్వి మంచిగ ఎండి గలగల అనాలే అప్పుడు గొంటమని మార్కెటోడు మెల్కె వెట్టిండట.. సరే అని ఎండవోశిండ్రు జనం... అయింత వానొచ్చి ఉన్న ఒడ్లన్ని నీళ్లల్ల తడ్సిపోయినయ్.. ఇప్పుడు మేమేం జేయాలే అంటున్నరు పాపం రైతులు..

దేశం దివాల దిశగ శరవేగంగ దూస్కపోతున్నదని చెప్పెతందుకు మన రూపాయికి ఉన్న విల్వ తెల్సుకుంటె సరిపోతది ఇప్పుడు.. ఒకప్పుడు మన రూపాయికి ఇంత ఇజ్జతుంటుండే.. బైటిదేశం బోతె మనం అర్వై రూపాలిస్తె ఒక డాలరన్నొచ్చేది.. ఇప్పుడు అర్వై ఏడు రూపాలిస్తె ఒక్క డాలారొస్తున్నది.. అంటే మన రూపాయికి దినదినం ఇజ్జత్ తక్వైతున్నదన్నట్టు..

Don't Miss