లైన్ మెన్ పై పరిగి ఎమ్మెల్యే బూతుపురాణం..

20:25 - March 2, 2017

తెల్గురాష్ట్రాలళ్ల కలెక్టర్లకు గోసనే ఉన్నట్టుంది గదా..? ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్లను తిడ్తె.. ఈ ఎమ్మెల్యే కరెంటి లైను మెనును తిట్టిండు..ఇగో ఇప్పుడు ఇంకో ఎమ్మెల్యే ఆణిముత్యం దొర్కిండు.. ఆ ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్లను తిడ్తె.. ఈ ఎమ్మెల్యే కరెంటి లైను మెనును తిట్టిండు.. అరేయ్ ఏమనుకుంటున్నవ్ రా..? అని ఇగ జెప్పలేని బూతులు దిట్టి.. ఎమ్మెల్యే అంటే ఏందో అని మొత్తం ఇవరించిండు సెల్ ఫోన్లనే.. వీడియోలో చూడండి..

Don't Miss