త్రాచు పాముకు ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్లు

21:53 - May 10, 2018

అమ్మయ్య మొత్తం మీద కర్ణాటక ఎన్నికల కూతలు ఆగిపోయినయ్ ఇయ్యాళటితోని.. దేశప్రధానిని అన్న ముచ్చట మర్శిపోయి మోడీ ఓ ఇర్వైమాట్ల.. రాహుల్ గాంధో ఇర్వైమాట్ల జనం చెవ్వులళ్ల కెళ్లి రక్తాలెల్లెతట్టు లొల్లి వెట్టిండ్రు.. మొత్తం మీద ఇయ్యాళటితోని ప్రచారం కథ ఒడ్సిపోయింది.. ఇగ మిగిలింది మందు.. పైకం బంచుడే.. 

తెలంగాణ రైతులకు ఇయ్యాళటి సంది చెక్కులు ఇచ్చే కార్యం సుర్వు జేశింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ఎక్రానికి నాల్గువేల లెక్క ఇస్తున్నరు.. పదిర్వై రోజుల దాక ఇచ్చుడు కార్యం నడుస్తదట.. ఇయ్యాళ తెల్లారంగనే కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ కాడ బహిరంగ సభ వెట్టి శాంపిల్ కింద ఇద్దరు ముగ్గురికి చెక్కిలిచ్చి కార్యం సుర్వు జేశిండు సారు.. 

అవద్దం జెప్పినా అత్కినట్టుండాలే అంటరు.. ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావుగారు మీకు గానీ మీ తబలా మద్దెలలకు గానీ.. అవద్దంగూడ సక్కగ జెప్పరాదేంది సారు..? మీరు ఏమంటున్నరు బహిరంగ సభల పొంట కోటి ఎకరాలకు నీళ్లిచ్చి తీర్తమంటున్నరు.. మరి తెలంగాణల కోటి ఎక్రాల భూమి ఉన్నదా లేదా అన్న సోయి మీ బ్యాచుకు ఎందుకు లేదు మీ అంతల మీరే బైటవెట్టిండ్రు మీ అవద్దాలను సూడుండ్రి..

ఓ కొడ్కగదరా ఇది సంసారమా గడ్డామురో.. నిన్ననే అంతగనం మొత్తుకుంటే ఇర్వైవేల మంది ఇండ్లులేని పేదల పొట్టగొట్టి ఇపరీతంగ అడ్వటైజ్ మెంట్లు ఇస్తున్నడు.. ఇంకో నాల్గొద్దులైతె తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏడనన్నకుదవెట్టవల్సొస్తదని.. ఇగో మళ్ల ఇయ్యాళ ఎన్ని అడ్వటైజ్ మెంట్లు జూడుండ్రి.. సరే తెలంగాణలంటే డబ్బాగొట్టెంతుకు ఇచ్చిండనుకుందాం.. గా రాజస్థాన్ పత్రికకు తెలంగాణ పథకానికి ఏం సంబంధమయ్యా..? 

దిష్టిబొమ్మలు గూడ రకరకాలు తయ్యారు జేస్తున్నరుగదా..? మీరు ఆర్డరిస్తె ఎన్నడ్గుల దిష్టిబొమ్మగావాలే ఏ సైజుల గావాలే.. అని తయ్యారు జేశే సంస్థ ఉన్నట్టుంది యాడనో.. మోడీ దిష్టిబొమ్మను ప్రత్యేక హోదా పాత్రల అహూతి జేస్తందుకు కర్నూలు కాడ ఎంత పెద్ద బొమ్మగాలవెట్టిండ్రో సూడుండ్రి అక్కడి ఎమ్మెల్యే మోహన్ రెడ్డి..

రైతే రాక్షసుడు అయిపోయిండు తెలంగాణల సర్కారు దృష్టిల.. ఆ పెట్టుబడి ఇంట్ల పీనుగెళ్ల అది కల్పుగూళ్లకు గూడ సరిపోని పైకం.. దాంతోని సోకు జేస్తున్నరుగని.. అసలు రైతు బత్కాల్నంటే పండించిన పంట అమ్ముకోవాలె.. మద్దతు ధర సంపాయించుకుంటే బత్కుతడు రైతు.. అంతేనా..? అయితే పంటగొని పైకం ఇస్తలేరట అధికారులు.. వాళ్లను గుంజుకొచ్చిలోపటేశి తాళమేశిండ్రు ఒకతాన..

అందరు కార్మికుల ఐక్యత వర్దిల్లాలె అంటరు.. కని కార్మికుని కష్టాన్ని మాత్రం గుర్తించరు.. పాపం రైసు మిల్లుల పొంట పనిజేసె కార్మికులు ఓ యాళ్ల ఉండది పాళ్ల ఉండది.. ఎప్పుడువడ్తె అప్పుడే పనిజేయాలే.. ఇగ వాళ్లకు జీతాలు గూడ అంతంత మాత్రమే.. వరికోతల సీజనొస్తె వాళ్ల కష్టం వర్ణనాతీతం.. అసొంటోళ్లు మాకు గూడ మంచి జీతాలు గావాలె ఎన్నొద్దులు జేయాలే ఈ ఎట్టి కష్టమంటున్నరు.. 

నాంగు బాము నడ్ముమీద గొడ్తె దానికి దెబ్బదాకింది.. పామును సంపుదామని సూశిండు ఒకాయిన.. అదే పామును ఎట్లన్న జేశి కాపాడాలే అని ఇంకొకాయిన ఇద్దరు నడ్మ కథల.. పాము పశువైద్యశాలకు జేరింది.. మన్సులకు ఆప్రిషన్లు జేసుడే గాదు పాముకు గూడ ఆప్రీషన్ జేశి దాన్ని రక్షిస్తమని డాక్టర్ రామకోటేశ్వర్ రావు రెడీ అయ్యిండట పాండ్రి పాము ఆప్రేషన్ జూద్దాం..

Don't Miss