నిధిలియ్యలేదని సీఎం బొమ్మకు ఉరి...

20:46 - March 30, 2018

తెలంగాణల పరిపాలన తెర్లు తెర్లు...లెక్కలతోని బైటవెట్టిన కాగ్ రిపోర్టు, జిల్లాల పొంట సుర్వైన రైతు ఉద్యమాలు..అప్పుల బాధకు మరో అన్నదాత ఉరి, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ దీక్షలు విరమణ...మాటతప్పిన ప్రభుత్వం మీద మరో పోరు, ఏశిన అద్దగంటకే శిలాఫల్కం గూల్చిన జనం.. మెదక్ నియోజక వర్గంల తిర్గవడ్డ దళితులు, తాగునీళ్ల కోసం ప్రకాశం జిల్లాల తన్లాట...కోపంతోని రాత్రిపూట రోడ్డెక్కిన మహిళలు, ఉత్సవ విగ్రహాలే అయ్యిన ఎంపీటీసీలు...నిధిలియ్యలేదని సీఎం బొమ్మకు ఉరి...ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss