రసమయి మెడకు దళితుల ఆత్మహత్యాయత్నం

20:29 - September 4, 2017

ఉర్ముర్మి మంగళం మీద వడ్డట్టు.. మానకొండూరు కాడ దళితులు ఆత్మహత్యా యత్నం జేశ్న పంచాది ఆఖరికి రసమయిబాలకిషన్ సారు మెడకే జుట్టుకున్నది.. దళితుల భూముల పంపిణీలకు ఇద్దరు అగ్రవర్ణ లీడర్లు జొర్రి.. రాజేశిన మంట.. రసమయికి శెక సూపెడ్తున్నది.. మొత్తానికి రసమయి దళిత ద్రోహి అనే కుట్రకు సొంత పార్టీ నేతలే స్కెచ్ గీశినట్టనిపిస్తున్నది..

రాజన్న రాజ్యమొచ్చెదాక ఇడ్సిపెట్టేదే లేనట్టుండ్రుగదా..? జగనాలు బ్యాచు.. చంద్రన్న రాజ్యం గూలిపోవాలె.. రాజన్న రాజ్యం రావాలె అంటే.. పాదయాత్ర ఒక్కటే పక్కా పని అనుకుంటున్నట్టున్నరు.. వచ్చెనెల ఇర్వైఏడు తారీఖు సంది.. నడ్క సుర్వట.. నవరత్నాలను ఎంటేస్కోని.. ఒక్కటి గాదు రెండు గాదు ఆర్నెళ్లు తిర్గుతరట.. మళ్ల ఎంతమంది నుదుటి మీద ముద్దులో..? ఎన్నికథలో పోండ్రి..

ఎవ్వలన్నరమ్మా..? తెలంగాణ రాష్ట్రం పశిగుడ్డు.. అంబాడుతున్నది.. పాలు తాగుతున్నది.. కొత్త సంసారం అని.. అన్నోళ్లు మూతి మీద ఒక్కటి గుద్దుండ్రి.. ఓదిక్కు దేశంలనే ఏ రాష్ట్రానికి సాధ్యంగానిది.. ఒకనయ్యతోని గాని పనులన్ని తెలంగాణల అయితున్నయ్.. దేశంలనే నెంబర్ వన్ అయ్యిపోయింది.. దానికి పుట్టుమచ్చలసొంటి తీపి గుర్తుల కింద అవార్డులొస్తుంటె.. ఇకా పాకుతున్నదనకుండ్రి.. పరాష్కాలాడకుండ్రి..

నందమూరి బాలికాకయ్య జర్రంత బుద్ది మంతుడైనట్టుండుగదా..? ఎప్పుడు ఎనపోతు కశిరినట్టు కశిరిచ్చుకుంటుండే.. ఇప్పుడు మరి ఏ మూసిల మున్గినంక జ్ఞానోదయం అయ్యిందో ఏమో ప్రజలతోని గౌరవంగుంటున్నడు.. అభిమానులు దగ్గరికొస్తె ఆప్యాయంగ వల్కరిస్తున్నడు.. ఎంతైనా అప్పటంత చిల్లరగాని లెక్కమాత్రం జేస్తలేడమ్మా..?

నాకు ఎమ్మెల్యే, మంత్రి పదవి.. గవర్నర్ గిరి లేకుంటే.. ఎన్నడో ఆత్మహత్య జేస్కోని సచ్చిపోతుంటిని అన్నడు..? మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు.. నిజంగ విద్యాసాగర్ రావు సారుకు అంత కష్టముండేనా..? ఆ కష్టాలళ్లకెళ్లి బైటవడెతందుకు ఎమ్మెల్యే పదవి..? మంత్రిగిరే ఆదుకున్నయా..? గంత పెద్ద మాట ఎందుకన్నడు ఆ సారు పాండ్రి అర్సుకుందాం.. చిన్నముచ్చటగాదిది..

విద్యార్థుల ప్రతిభ ఎప్పుడు బైటికొస్తది..? మంచిగ సద్వులు సద్వి.. పరీక్షలు రాశి మంచి మార్కులు సాధించుకున్నప్పుడు గదా..? మరి అట్లనే దేవుండ్ల మహిమలు ఎప్పుడు బైటికొస్తయ్..? ఆయన శక్తి యుక్తులను ప్రదర్శించినప్పుడు వస్తయ్ గదా..? అగో గణపతి మారాజ్ కు రానే వచ్చింది ఆ గడియ.. ఆయన శక్తిని నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది..? ఏందుకు ఏడా అనేది స్టోరీల జూడుండ్రి..

నీయక చెర్లళ్ల శాప పిల్లలు వోసుడు గూడ పెద్ద ప్రభుత్వ కార్యమే అయిపోయింది తెలంగాణల.. ఇద్వరకు ఎన్నడు శాప పిల్లలు వొయ్యలేదా చెర్లళ్ల..? మరి భూమి వుట్టిన సంది ఇప్పుడే ఫస్టు టైం ఇసొంటి బృహత్తర కార్యం జేస్తున్నట్టు ఏందో ముచ్చట అర్థమైతలేదు.. సరే చేస్తే చేయనిగని.. ఇద్వరకు వోశి చాపపిల్లలతోని ఎంత సంపద తయ్యారైందో చెప్పలేదు సారూ..? అది ఉత్తదే అయ్యిందని జాలర్లకు తెల్సుగని.. సర్కారు చెప్పుకుంటలేదు

 

మెరుగైన సమాజం నిర్మాణంలో.. ముఖాముఖీ దర్శకత్వంలో అంత్యంత ప్రమాదాత్మకంగ విడుదలైన కుల కథా చిత్రం.. విజయవాడ విధులళ్ల రణరంగంగ ప్రదర్శించబడ్తున్నది.. గౌతం రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల.. వంగవీటి పాము ప్రత్యేక ఆకర్షణగ.. బెడవాడ విధులను గజగజ వన్కిస్తున్నది.. మెరుగైన సమాజం కోసం నౌనంబరోళ్లు ఇడ్దల జేశ్న కుల కథా చిత్రం హైలెట్స్ మీకోసం..

 

Don't Miss