సర్కార్..సింగరేణి మోసం జేస్తున్నారా ?

20:48 - February 24, 2017

చలో ఇగ తెలంగాణ ప్రజలారా..? ఇయ్యాళటి నుంచి అంటే శివరాత్రి పొద్దు సంది మీ కష్టాలన్ని తీరిపోయినట్టే.. సర్కారు..సింగరేణి సంస్థ మోసం చేస్తోందా..మా నాయినలు మూడేండ్ల సర్వీసు ఇడ్సిపెట్టి వీఆర్ఎస్ దీస్కున్నరు మరి మా సంగతేందంటున్నరు..మనం అప్పుడప్పుడు పోలీసోళ్లను మస్తు బనాయిస్తుంటం అట్ల జేస్తరు ఇట్ల జేస్తరు అని కని.. పోలీసోళ్లు గూడ అప్పుడప్పుడు మంచిపనులు జేస్తుంటరు..చెయ్యి ఇర్గినోనికి రూపాయి బ్యాండెజి గొన్కొచ్చి కట్టు గడ్తె ఎట్లుంటదో.. అగో సేమ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల తాగునీళ్ల తన్లాటకు సర్కారు జేస్తున్న ఏర్పాటు గూడ అట్లనే ఉన్నది..దేవస్థానం కాడ గీ రికార్డింగ్ డ్యాన్సులేంటియిరా నాయనా అని పోలీసోళ్లు.. మా ఆత్మగౌరవమని కూసున్నోళ్లు..శివరాత్రినాడు ఒక గుడిలె అయ్యె గమ్మతి ముచ్చట..గిసొంటి ముచ్చట్ల కోసం వీడియోను క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss