అలిగిన ఏనుగు...

21:00 - December 19, 2016

బీపీ పెంచుకుంటున్న ప్రతిపక్షాలు...చలికాలం ఉడుకుతున్న అసెంబ్లీ, తిలాపాపం తలా పిడికెడన్నట్లున్నది... నయీం పంజాదీ నడుస్తనేవున్నది, ఆడ బిడ్డను అమ్మాలనుకున్న తండ్రి..రెండు, మూడు సొట్లు పెట్టొద్దాము పార్రీ, తిరుమల కొండమీద అలిగిన ఏనుగు... మావటి మోకాలు మీద గజరాజు పాదం, రైసు కూలింగల రాలుతున్న కేసులు.. ఎంత జెప్పినా మార్తలేరు ప్రజలు, నడిబజార్ల తిరుగుతున్న అడవిరాజు.. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సింహం చిత్రాలు.. ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

Don't Miss