గ్రామ సమాధులపై ఫ్యాక్టరీ కడతారా?..

20:48 - December 15, 2016

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని భీవరం సమీపంలోని తుందుర్రు..బేతపూడి వంటి తదితర గ్రామాల్లో ప్రభుత్వం నిర్మించ తలపెట్టిన ఆక్వా ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రాంత ప్రజలతోనూ..దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పోరాడిన వ్యక్తులతోనూ మల్లన్న ముచ్చటించాడు. వారి బాధలను..ఇబ్బందులను..పోరాటంలో వారు ఎదుర్కొన్న కష్టాలను అడగి తెలుసుకున్నాడు. గ్రామాల్లో అర్ధరాత్రి వ్యవసాయం చేసుకునే దుస్థితిలో మా గ్రామాల్లో చోటు చేసుకున్నాయని ఆక్వా ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ పరిసర ప్రాంత వాసులు వాపోతున్నారు. మూడు గ్రామాల సమాధులపై ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తారా? అని వారు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంత ప్రజల ఇబ్బందులేంటో ఈ వీడియోలో సమగ్రంగా తెలుసుకోండి..

Don't Miss