పిల్లలు లేనోళ్లకు... పచ్చి మాంసం దింటె పిల్లలు అయితరా నుల్లా..?

19:20 - May 13, 2017

పుసుక్కున నరేంద్రమోడీ గన్క ఈ ముచ్చట జూస్తె మట్టుకు.. మళ్ల ఏ మీటింగుల గూడ.. నా చాతీ కొల్త గింత.. నా గుండె కాయ కొల్త గింత.. అబ్బా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని జూస్తె కంట్లె నిప్పులు వోస్కుంటరు వా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టోళ్లు.. అయ్యా జనసేనా అధ్యక్షుడా..? భావి తెల్గు బాటసారి.. పవన్ కళ్యాణ్ సారూ.. ఏడున్నవో గని.. ఒక్కపారి గుంటురు జిల్లాకాడికంట వో.. ఇప్పటికే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సారు కండ్లు సరిగ పనిజేస్తలేవంటే.. కారం పోడి అభిషేకం జేస్తున్నరు రైతులు.. వాళ్లకు ఎంత కడ్పుమండిందో ఏమో.. హైద్రావాదు శివార్ల పొంటి ఎవ్వలియన్న.. బర్లు, గొర్లు, మ్యాకలు పోయినయా..? బాయికాడ కట్టేస్తె మాయమైన బాపతు కథ అయ్యిందా ఎవ్వలికన్నా.? పిల్లలు లేనోళ్లకు... పచ్చి మాంసం దింటె పిల్లలు అయితరా నుల్లా..? ఏడనన్న అయ్యిండ్రా ఇట్ల భూమ్మీద.?ఇద్వర్ సంది బ్యాంకుల కెళ్లి పైకం ఏశినా తీశినా.. ఛార్జీలు గట్టాలే అని బ్యాంకులోళ్లు జెప్తున్నరుగదా..?కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బా అంటరు.. మరి మన్షికి కాటుకు ఏ దెబ్బ..

Don't Miss