ప్రొ జైధీర్ తిరుమల్ రావుతో బతుకమ్మ

14:41 - September 25, 2017

అట్టడుగు వర్గాల సాహిత్యానికి అక్షర రూపమిచ్చిన అరుదైనా వ్యక్తి ఆయన..పరిశోధకులు, సృజనశిలి, ప్రముఖ కవి, విమర్శకులు ఇలా బహుముఖ ప్రజ్ఞశాలి ఆయన... ఆయన పేరు చెప్పగానే గిరిజన సంస్కృతి, జానపదకళారూపలు, తెలంగాణ పోరాట పాటలు వాటి పరిశోధనలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఆయనే ప్రొ జైధీర్ తిరుమల్ గారు మనం చూడని పట్టించుకొని చరిత్రలో కనిపించకుండా పోయిన గతవైభవపు శిథిలా చరిత్రలను వెలికి తీసెందుకు కృషి చేస్తున్న చరిత్రకారులు ప్రొ జైధీర్ తిరుమల్ రావు గారు. తెలుగు నేల మరుగునపడిని ప్రజాకళారూపాలకు జీవం పోసిన ప్రముఖ కళాకరులు జైధీర్ తిరుమల్ రావు గారు మరి బతుకమ్మ చరిత్ర ఆయన మాటాల్లోనే తెలుసుకుద్దాం....పూర్తి వివరాలకు వీడియో చూడండి.

Don't Miss