టెన్త్, ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి..?

12:42 - May 5, 2017

టెన్త్, ఇంటర్ పరీక్షలు జరిగి ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి...మరి తర్వాతా ఏం చేయాలి... జాహ్నవి మహిళ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ శాంతి గారి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడానికి వచ్చారు. పూర్తి వివరాలకు వీడియో చూడండి.

 

Don't Miss