ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఒత్తిడికి గురయితే అబార్షన్ అయ్యే అవకాశముంటుందా ?

Don't Miss