చిత్రీకరణలో ఈమెది ప్రత్యేకశైలి..

12:50 - March 6, 2017

పాలనురుగు వంటి కాన్వాస్ పై రంగులతో రాగ రంజితం చేస్తూ కుంచెతో చిత్రీకరణ చేయడం అంటే మాటలు కాదు. ఓ చిత్రానికి రూపునివ్వడం అంటే మనస్సులోని మెరుగును దిద్దుకుని ఊహకు రూపునివ్వడమే. ఓ ఆలోచనను..సందేశాన్ని నూతనంగా తెలియచేయడమే అటువంటి చిత్రీకరణలో హరివిల్లుల రంగులతో చిత్రలేఖనంలో ప్రతిభను చాటుతోంది ఓ అతివ. మరి ఆ అతివ ఎవరు ? విశేషాల కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss