రవివర్మ ఖ్యాతి..రుక్మిణికాంతి..

12:53 - February 27, 2017

కళలకు పుట్టినిల్లు మన భరతఖండం..ఎందరో రాజపోషకులు కళలను పోషించారు ఒకప్పుడు. కళ మనస్సులను పరవశింప చేస్తుంది. స్వాంతన కలిగిస్తుంది. భారతీయ సాంప్రదాయక, పాశ్చాత్య చిత్ర కళా మెళుకవుల సంగమానికి 'రవివర్మ' చిత్రాలు మచ్చుతునకలు. ఆయన వారసత్వాన్ని వణికిపుచ్చుకుని సప్తవర్ణాలతో రాగరంజితంగా చిత్ర కళా ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుని అంతర్జాతీయ ఖ్యాతీని సొంతం చేసుకున్న చిత్ర కళాకారిణి 'లుక్మీ రవివర్మ'. మానవి 'స్పూర్తి' లో 'లుక్మీ రవివర్మ' గురించి మరింత తెలుసుకోవాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss