లాంగ్ లెంత్ ఫ్రాక్స్ 'సొగసు' ..

14:55 - December 13, 2016

రోజురోజుకీ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ట్రెండ్ మారిపోతోంది. నేటి తరం అమ్మాయిలు ట్రెండ్లీ డ్రస్ లను ఫాలో అవుతుంటారు. అది సంప్రదాయం దుస్తులైనా..ఆధునిక దుస్తులైనాసరే.. లాంగ్ లెంత్ ఫాక్స్..ఫోర్ లెంత్ ఫ్రాక్స్..లాంగ్ మిడీస్ తో ఈనాటి సొగసు మీ ముందుకు వచ్చేసింది. 

Don't Miss