అమ్మకానికి అమ్మతనం

12:51 - June 8, 2017

 

మాతృత్వం అనేది మహిళలకు ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆదనపు భారం...ఇది మహిళలకు వరమా లేక శాపమా...అనేది పక్కనపెడితే... ప్రస్తుత జీవన విధనంలో మార్పులో అనేక జంటలు సంతానం కోసం పరితపిస్తున్నాయి....బిడ్డల కోసం అద్దె గర్బాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు....ఈ పరిస్థితులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయని చెప్పాలి...ప్రస్తుత కాలంలో అమ్మతనం అనేతి ఒక వ్యాపారంగా మారింది...కోట్లాది రూపాయాలు అమ్మతనం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి....అమ్మకంగా మారిపోతున్న అమ్మతనం పై మానవి స్పెషల్ ఫోకస్.....

Don't Miss