పారిశ్రమికవేత్త శ్రీవిద్య ఈనాటి స్ఫూర్తి

13:49 - July 17, 2017

పురుషధిక్య భవజాలం మెండుగా ఉన్న మహిళల కేరిర్ నిర్ణయించడంతో వివాహాం కీలక పాత్ర అని చెప్పుకోవచ్చు. వివాహా అనంతరం కూడా ఎంతో మంది మహిళలు తమ కేరిర్ లో అందివచ్చిన అనుగుణంగా మార్చుకుంటారు. అయితే ఈ అంశం కొందరికి సానుకూలంగా ఉంటుంది. మరికొందరు తమకు వచ్చిన అరుదైన అవకాశలు అందుకుని ముందుకు వెళ్తుంటారు. వారిలో ఒకరు ఎంఎస్ ప్లాస్టిక్ ప్రొప్రెటర్ శ్రీవిద్య...మహిళల స్వశక్తితో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఉపాధి మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. అలాంటివారికి తము ఎంచుకునే రంగల గురించి కుటుంబ నేపథ్యం ఉంటే వారికి మరిన్ని మెరుగైన అవకాశలు అందుబాటులోకి వచ్చినట్టే అలాంటి కుటుంబ నేపథ్యం వచ్చిన శ్రీవిద్య గ్రాడ్యుయెషన్ చేశారు. భర్త అనుభవానికి తన వ్యూహాన్ని జతచేసి పరిశ్రమ స్థాపించారు. శ్రీవిద్య ఈనాటి స్పూర్తి పూర్తి వివరాలకువ వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss