త్రిపుల్ తలాక్ పై నేటి వేదిక

12:51 - May 16, 2017

హైదరాబాద్ : మానవి వేదికలో ట్రిపుల్ తలాక్ పై చర్చలో జమిలా, సలీమా పాల్గొన్నారు. జమిలా నిషత్ మాట్లాడుతూ ట్రిపుల్ అంటే మెదటగా తలాక్ చెప్పిన తర్వాత కుటుంబాలు మాట్లాడుకోవాలి. తర్వాత వివిధ సమయాల్లో మిగిలిన రెండు తలాక్ చెప్పాలి, 90 రోజల టైమ్ తీసుకోవాలని తెలిపారు. పూర్వం రోజుల్లో తలాక్ తర్వాత భార్య కు వదిలేసి భర్త వెళ్లేవారు కానీ అది మారిందన్నారు. సలీమా మాట్లాడుతూ ముస్లిం మహిళల్లో విద్య లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇది పురుషధిక్యం కోసమే ట్రిపుల్ తలాక్ ఉందన్నారు. పూర్తి వివరాలకు వీడియో చూడండి.

 

Don't Miss