వరకట్న నిషేధ చట్టం..వివరాలు..

13:08 - February 22, 2017

వరకట్నం తీసుకోవడం అనేది నేరమని తెలిసినా పలువురు కట్నాలు తీసుకొంటూనే ఉన్నారు. వరకట్న నిషేధ చట్టం..ఇతర వివరాలను లాయర్ పార్వతి మానవి 'మై రైట్' కార్యక్రమంలో విశ్లేషించారు. వరకట్నం అమ్మాయిలకు గిఫ్ట్ రూపేన ఇవ్వడం లేదా ప్రామిసరీ నోట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంటాయని, క్యాష్ రూపేన కావచ్చు..విలువైన ఆస్తులు ఇలా..ఏదైనా ఇస్తుంటారన్నారు. వివాహ సందర్భంగా ఇచ్చినా..పూర్వం ఇచ్చినా..తరువాత ఇచ్చినా కట్నం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వరకట్నం తీసుకోవడం నిషేధం అంటూ 1961లో చట్టం తీసుకొచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఇందులో పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేస్తారని తెలిపారు. మరింత సమాచారం కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss