హిందూ వివాహ చట్టం ఏం చెబుతోంది?..

14:00 - December 21, 2016

న్యాయ సలహాలు..సందేహాలకు నివృతి కల్పించే మైరైట్ కార్యక్రమం ఈరోజు కూడా మన ముందుకు వచ్చేసింది. న్యాయ సలహాలు సందేహాలను తెలిపేందుకు అడ్వకేట్ పార్వతి మనముందున్నారు. ఈరోజు హిందూ వివాహ చట్టం..షరతులు.. అనే అంశంపై పార్వతి గారు మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా వున్నారు. కాగా హిందూ వివాహ చట్టం 1955లో వచ్చినప్పటికీ, ఈ చట్టం అమల్లోకి రాకముందు, వచ్చిన తరువాత జరిగిన వివాహములు రద్దు చేసుకుని విడాకులు కావాలని భార్య/భర్త కోర్టును కోరే అవకాశాన్ని చట్టం కల్పించింది. ఇదే అంశంపై పార్వతిగారు తెలిపే విషయాల కోసం ఈ వీడియోను చూడండి..

Don't Miss