క్రైమ్ డిటెక్టివ్..

21:47 - June 11, 2016

మనుషుల్లో మంచి చెడుల గురించి ముళ్లపుడి గారు ఒక మంచి డైలాగ్ రాశారు. 'మంచిచెడులనేవి.. రాళులు పోసి.... ఇది మంచి, ఇది చెడు అనేది ఉండదు. మనుషుల్లో కూడా వీడు మంచివాడు.. వీడు.. చెడ్డవాడు అనేది ఉండుదు. మంచిగాకనిపించేవాడు మనుషుల ప్రాణాలు తీసే నరరూపరాక్షసుడై ఉంటాడు... చెడ్డగా కనిపించేవాడు ప్రాణాలిచ్చే మంచి మనిషై ఉంటాడు. ఆయా పరిస్థితుల్లో ఆయా సమయాన్ని బట్టి మంచిచెడులనేవి బయటపడుతుంటాయని చెప్పారాయన'..సెంట్ సర్ సెంట్ కరెక్ట్.. ఎవరిని కూడా వీడు గుడ్, వీడు బ్యాడ్ అని అంచనా వేయలేం.. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss