ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో కొత్తగా 1400 పదాలు..

12:34 - October 9, 2018

అమెరికా : దేనికైనా ఎక్కడో ఒకచోట ప్రారంభం కావాలి. సరికొత్త ఆలోచనలకు నాంది పలకాలి. ఆ ఆలోచనలు. ఆ పదాలు సరికొత్తగా వుండాలి. అవి అందరికీ అందుబాటులో వుండాలి. అందరూ ఉచ్ఛరించేలా వుండాలి. దీనికి ఒక ప్రత్యేక వేదిక వుండాలి. సరికొత్త పదాలకు, ఆ పదాలను పుట్టించే ఆలోచనలు ఆక్స్ ఫర్డ్ సొంతం. మరి ఈ సంవత్సం ఆక్స్ ఫర్డ్ ఏఏ కొత్త పదాల్ని తీసుకొచ్చిందో తెలుసుకుందాం..

ప్రతీ సంవత్సరం సరికొత్త మాటల్ని కనిపెట్టే ప్రఖ్యాత యూనివర్శిటీ ఈ సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లు ఆక్స్‌ఫర్డ్ డిక్షనరీ కొత్త పదాలు,మాటలు కలుపుతూ ఉంటుంది. దానిలో భాగంగా ఈసారి 1400 కొత్తపదాలను కొత్తగా చేర్చింది. వాటిలో ‘ఇడియోక్రసీ’ కూడా ఒకటి. ఇడియోక్రసీ అంటే ఎటువంటి జ్ఞానం లేని, మూర్ఖులతో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం అని అర్థం. కాగా ఇప్పటికే ఈ డిక్షనరీలో ఇప్పటికే ‘క్రసీ’ అనే సఫిక్స్‌ తో వంద పదాలున్నాయి.

డెమోక్రసీ, అరిస్టోక్రసీ వంటి పదాలు గ్రీకు భాష నుంచి వచ్చినవి. 18వ శతాబ్దంలో ఇంగ్లీషు పదాలకు ఓక్రసీ కలిపి స్టాటోక్రసీ, మోబోక్రసీ వంటి పదాలను డిక్షనరీలో చేర్చారు. 19 శతాబ్దంలో ఇలాంటి పదాలు కుప్పలు తెప్పలుగా పుట్టుకొచ్చాయి. అలాగే ఇప్పటి ఇడియోక్రసీ కూడా. 1832లో ఫూలోక్రసీ, 1909లో డియటోక్రసీ వంటి పదాలను కూడా ఇదే అర్థంతో వినియోగించేవారు. 1967లో ఇడియోక్రసీ అనే పదం వెలుగులోకి వచ్చింది. దానిమీద 2006లో ఓ సినిమా కూడా వచ్చింది. అమాయకులు, ఏ మాత్రం జ్ఞానం లేని ఒక మానవ తెగ గురించి ఆ సినిమాలో చూపిస్తారు. అలాగే ఫిలిప్పైన్స్‌కు చెందిన ‘ట్రాపో’ అనే పదాన్ని ఈసారి జత చేశారు. అధికారంలో ఉన్న సంప్రదాయ, అవినీతి పరుడైన వ్యక్తి గురించి అది తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా కలుపుతోన్న పదాల్లో చాలా కాలం నుంచి వాడుతున్నవి కూడా ఉన్నాయి. అయితే గత ఎడిషన్‌ సవరణ సమయంలో వాటిని గుర్తించలేదు.
 

Don't Miss