రైతులకు సంకెళ్లు వేసిన పోలీసులు గొప్పొల్లా

07:19 - May 20, 2017

రైతులకు సంకెళ్లు వేసిన పోలీసులు గొప్ప పోలీసులా...పోలీసులు సాధారణ ప్రజల పట్ల ఎలా ఉన్నారో అనేది ముఖ్యమని, పోలీసుల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని న్యూస్ మార్నింగ్ పాల్గొన్న ప్రముఖ విశ్లేషకులు వినయ్, కాంగ్రెస్ నేత రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు. 

Don't Miss