చెట్టెక్కికూసున్న తాటి కొండ రాజన్న..

21:31 - July 7, 2017

అకున్ సబర్వాల్ మీద ఆగ్రహం.. పేర్లెందుకు బయిటపెట్టినవన్న కడియం, కురుక్షేత్ర సభ మీద చంద్రాలు పైత్యం... సభకు హాజరై, సక్సెస్ జేసిన పోలీసులు, 
కొడంగల్ ఎమ్మెల్యేగారి భూమి దందా... జస్టు పన్నెండు వందల ఎకరాలేనట, అధికార పార్టీ అనుచరుల వీరంగం.. హైదరాబాదుల పెరిగిన అరాచకాలు, 
చెట్టెక్కికూసున్న తాటి కొండ రాజన్న.. దిగిండా లేదా.. సూతంపాండ్రన్న, ఇంకా ఆగని బడగల గుర్రం పరుగు... బీచుల పొంట మోడీ సారు ఎంజాయ్.. ఈ అంశాపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దా...

 

Don't Miss