లైవ్ షోకి ప్రాంక్ కాల్ చేసి ఆర్జే సమీర్.. ఆడుకున్నాడు..