ఎవరిపై భగవత్ యుద్ధం

20:40 - February 14, 2018

మోహన్ భగవత్ యుద్ధం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు గానీ, వారి వాఖ్యల వెనక వారి వద్ద ఆయుధాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోందని, వర్ణవ్యవస్థను పాటించడానికి అర్ఎస్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోందని, ఆర్ఎస్ఎస్ వెజిటెబుల్ ఆర్గనైజేషనని, భారత్ సైన్యం లో రెండు రకాల వారు ఉంటారని టీమాస్ ఫోరం చైర్మన్ కంచె ఐలయ్య అన్నారు. పూర్తి వివరాలకు వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss