గులకరాళ్ల గోపురంతో ఫేమస్..

12:24 - May 2, 2018

ఏదైనా దేవాలయానికి వెళితే అక్కడ వుండే రాళ్లను ఏరి రాయిపై రాయిని పేర్చి దణ్ణం పెట్టుకోవటం కొందరికి అలవాటు. అలా చేస్తే స్వంత గృహం లేని వారు ఇల్లు కట్టుకుంటారని విశ్వాసం. అలా చేస్తే ఇంటికి శుభం జరుగుతుందని చాలామంది నమ్మకం. కానీ గులకరాళ్ళను ఉపయోగించి వాటిని గోపురంలాగా పేర్చటం మాత్రం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే అవి నున్నగా పట్టుకుంటేనే జారిపోయేంత నున్నగా వుంటాయి. వాటితో కనీసం రెండు మూడు రాళ్లను ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చలేం. కానీ కోకిఐ మికునీ అనే ఓ యువకుడు మాత్రం 'రాక్ యోగా' చేయించేస్తు సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అయిపోతున్నాడు. మరి ఆ రాళ్ళ గోపురాల సొగసుని మనం కూడా చూసేద్దాం. అలాగే ఆ యువకుడి నేర్పరితనం గురించి తెలుసుకుందాం.

రాక్ యోగాతో ఫేమస్..
అచ్చం అలాగే గులకరాళ్ళ శిల్పాలు చెక్కి సోషల్ మీడియాలో మోస్ట్ పాపులర్ 2అయ్యాడు కోకిఐ మికునీ అనే ఓ జపాన్ కుర్రాడు. ఇతరు రాళ్లతో రకరకాల ఆకృతుల్లో మేడలు కట్టేస్తాడు. రాళ్లతో యోగసనాలు చేయించేస్తుంటాడు. పెద్ద రాయిపై చిన్న రాయి పెట్టి..దానిపై ఇంకో పెద్ద రాయిని అవలీలగా పెట్టేస్తాడు. అలా రాయిపైన రాయి పేర్చుకుంటు పోయి ఓ రాళ్ల కోటను నిర్మించేస్తాడు కోకిఐ మికుమి. ఆ ఏమిటి రాయిపై రాయి పేర్చితే వింతేముంది? గొప్పేముంది అంటారా? మరి అక్కడే కోకిఐ మికునీ అసలైన చాకచక్యం.

గులకరాళ్లతో రాక్ యోగా..
కోకిఐ మికునీ చిన్న చిన్న రాళ్లు, పెద్ద రాళ్లు, చకచకా ఏరేస్తాడు. వాటిని ఓ పద్దతి ప్రకాకం గోపురంలా పేర్చేస్తాడు. ఇలా పేర్చిన ఆ రాళ్లు పడిపోకపోవటమే కాక కొన్నిసార్లు రెండు మూడు రోజుల వరకూ అలాగే నిలిచిపోతాయట. వీటిని మొదటిసారి చూసిన వారెవరైనా ఇలా ఎలా నిల్చున్నాయబ్బా!!అంటు ఆశ్చర్యపోవటం వారి వంతు..ఏమిటీ ఇదేమంత గొప్ప అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు ప్రయత్నించి చూడండి..సాధ్యమైతే...ఆహా ఒకవేళ అయితే..మీరు కూడా కోకిఐ మికునీ లా ఫేవస్ అయిపోవచ్చు..మరి ట్రైచేయండి...నిలుస్తాయే లేదో చూద్దాం..ఓకేనా?!!..

Don't Miss