బొగ్గుబావిలో మల్లన్న

21:18 - September 29, 2017

సింగరేణిలోని బొగ్గు గని కార్మికులతో మల్లన్న ముచ్చటించారు. కార్మికులతోపాటు బొగ్గుబావిలోకి వెళ్లి వారితో ముచ్చటించారు. బొగ్గు ఉత్పత్తి, కార్మికులు పడుతున్న శ్రమను తెలుసుకున్నారు. కార్మికుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం... 

Don't Miss