రైతుల బట్టలిప్పిచ్చి బరివాతల నిలవెడ్తుర్రు...

20:36 - October 5, 2017

అరే నాయన ఇవ్వి సింగరేణి సంఘం ఎలచ్చన్లా లేకపోతె ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలా..? చిన్న హడావుడా చిన్న కథనా..? ఓ ఎన్నికల నిబంధనలు లేవు.. ఏం లేవు.. పోలింగ్ బూతు కాడ గూడ ప్రచారాలు జేసుడే..? పైకం బంచుడే.. ఎద్గ ఆ సర్కారు సంఘపోళ్లనే పట్టవశమైతలేదు.. వాళ్ల ఏశాలు జూస్తుంటే.. ఎన్నికలను ఎన్నికలెక్క గాకుంట... అద్రగానం లెక్కనే జేశిండ్రుగదా..?

అరే ఎక్కడి వాస్తు పిచ్చోళ్లు దొర్కిండ్రు రా నాయనా..? తెల్గు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు.. వీళ్లు పయ్యకాండ్లకు వొయ్యెతప్పుడు గూడ తిధి నక్షత్రం జూశిపోతున్నరా ఎట్ల..? మొన్ననే గాదుల్లా.. అంత యాడాది గూడ గాలే అమరావతి కాడ అసెంబ్లీ గట్టి.. అప్పుడే దిడ్లు వొడుస్తున్నరు మళ్ల.. రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలన్నట్టు.. జనం సొమ్ము వాస్తుపాలు జేస్తున్నరు ఈ సీఎంలు ఇద్దరు..

వచ్చెసారి ఎన్నికలళ్ల సర్పంజుల గెల్వాలె అని ఆశతోని ఉన్న అన్నలు.. అక్కలు చెల్లెండ్లు తమ్ముండ్లు.. మీ ఆశల మీద పిడ్గువడెంత ముచ్చటనే ఇది.. బాగ సద్వినోళ్లకేం బాధలేదుగని..? పదో తర్గతి కంటె తక్వ సద్వినోళ్లకు ఇగ వచ్చెసారి సంది సర్పంజి గిరి చేశే అవకాశం ఇయ్యరట.. కేంద్రమోళ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కాయిదం బంపిండ్రట.. మరి ఆ కాయిదంల ఏమున్నదో సూడుండ్రి..

రెండువందల యాభై రోజుల సంది లొల్లి వెడ్తుంటే.. కనీసం కణికరం లేదేమయ్యా ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి... మేము అధికారంలకు రాంగనే.. మూతవడ్డ కంపిండ్లు అన్ని తెరిపిస్తమని మన బాతాల పోశెట్టు ఎన్నిమాటలు జెప్పిండు.. ఇగ జేస్తడేమో అగ జేస్తడేమో అని.. సూశి సూశి ఆఖరికి దీక్షలు జేస్తె గూడ కనీసం కదలిక లేకపాయే ప్రభుత్వం తాన..

ఇంతా అన్నాలమానుల్లా..? పాపం.. రైతులు మా ప్రాంతమంత కర్వొచ్చింది సారూ.. జర్రంత కర్వు ప్రాంతంగ ప్రకటించి.. ఆదుకోండ్రి అని నిరసన వ్యక్తం జేస్తె.. వాళ్లను కొట్టి తన్ని తరిమి.. దొర్కినోళ్లను దీస్కపోయి బట్టలిప్పిచ్చి బరివాతల నిలవెడ్తారు..? రైతులను గొట్టె సంస్కృతి మంచిదేనా..? తలమాశినోళ్లు ముఖ్యమంత్రులుగుంటే ఇట్లగాకుంటె ఇంకెట్లైతదిగని..

ఆంధ్ర మంత్రి అఖిల ప్రియమ్మతాన లలిత కళలు శాననే ఉన్నట్టున్నయ్ గదా..? అదేంది..? గీటారో వాయ్ లీనో అంటరు సూడుండ్రి అగో అదాన్ని వట్కోని అద్భుతంగ వాయిస్తున్నది.. బుజ్జి ఏడనేర్సుకున్నదోగని..? సంగీత విభావరి వెడ్తె.. ఫస్టు ప్రైజ్ గొట్కొచ్చెతట్టే ఉన్నది.. ఇంకేంది చంద్రాలు బృందంల ఒక కళాకారిణి ఉన్నది.. ఇగ తబ్ల మద్దెల గొట్టెటోళ్లు దొర్కితె మస్తుంటది..

వరంగల్ పట్నంల ఇయ్యాళ మబ్బుల సాఫ్ సపాయోళ్లు రోడ్లు ఊడుస్తున్నరు.. ఒకామె నడి రోడ్ల నిలవడి శీపురు గట్ట సరి జేస్కుంటున్నది.. అంతలనే ఒక లారొస్తున్నది ఎన్కకెళ్లి అటు ఆ డ్రైవర్ ఈమెను జూడలే.. ఈమె ఆ లారిని జూడలే.. మొత్తానికి లారి దిబుక్కున గుద్దింది ఆమెను.. తర్వాత ఏమైంది..? అనేది సూడుండ్రి..

కులాలు మతాలు.. పర్వులు ప్రతీకారాలు.. హత్యలు అనే లోకంల వడి కొట్టుకుంటున్న కుల ప్రజలారా... గీ ముచ్చట మీరు బాగ జూడాలే.. అక్కినేని నాగార్జున ఎవ్వలు..? ఒక కమ్మాయిన.. సమంత ఎవ్వలు..? ఒక ఏసుక్రీస్తు మతమామే.. ఆమెను కోడల్గ జేస్కుంటున్నడు నాగార్జున.. మరి ఈ పెద్దోళ్లకు కులాలు మతాలు ఎందుకు లేవు..? మన ఊర్లపొంటి ఇంకా నా కులపోడు నీ కులపోడని ఎందుకున్నయ్ అనేది ఆలోచన

జేస్కోండ్రి.. అట్లనే నాగ చైతన్య సమంతల పెండ్లీ కార్యంఉన్నది చెప్త ఇనుండ్రి..

Don't Miss