డా.లక్కరాజు నిర్మల నేటి మానవి స్ఫూర్తి

16:07 - November 20, 2017

వివక్షాలతో, అణచివేతలతో చులకన భావనంతో ఆడపిల్లలను గడప కూడా దాటనివ్వని పరిస్థితి నెలకొంది. వారి మేథసంపత్తిని కాలరాస్తున్నారు. ఆమెకు ఓ మనసు ఉంటుందని ఆ మనసుకు ఆశలు, ఆలోచనలు, అభిరుచులు ఉంటాయి. వాటికి రూపమిచ్చి చిన్నపాటి ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలను సృష్టించే శక్తియుక్తులు వారి సోంతమౌతాయి. చదువుకోవాలనే హక్కులను కూడా హరించేవేసే గడ్డు పరిస్థితు మధ్య కరడుగట్టిన రాతిగోడల్లో నుంచి వచ్చిన చిన్న మొలక మహావృక్షమైనట్లు, ఆంక్షాల పరిధి దాటి ఆత్మీయ వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు డా.లక్కరాజు నిర్మల ఈవిడే ఈ వారం మానవి స్ఫూర్తి .

Don't Miss