ఏడు దశాబ్దాలుగా సాధించినదేమిటి?

21:18 - August 15, 2017

స్వేచ్ఛా పతాకాన్ని ఎగరేయాలని తపించాం.. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం భాసిల్లే సుందర ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకోవాలని కలలుగన్నాం.. ఏడు దశాబ్దాలు గడిచింది. ఏం సాధించాం? కులం అంతే ఉంది.. మతం అంటే మండిపొయే పరిస్థితి.. అసమానతలు వందల రెట్లు పెరిగాయి.  అసహనం టన్నులు టన్నులుగా పేరుకుపోతోంది. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో స్వతంత్ర భారతదేశం ఏడు దశాబ్దాలుగా సాధించినదేమిటి? ఇదే ఈ రోజు వైడాంగిల్ స్టొరీ..
ఇదేనా ఏడు దశాబ్దాల ఫలితం? 
ఇదేనా ఏడు దశాబ్దాల ఫలితం? ఇదే ఈ రోజు వైడాంగిల్ స్టోరీ.. ఇది స్వరం మారిన వందేమాతర గీతం. వరస తప్పిన స్వతంత్ర భారతం. కార్పొరేట్లు గానం చేస్తోన్న సామ్రాజ్యవాద స్తోత్రగీతం. మతపిచ్చి తలకెక్కిన కొందరు ఆలపిస్తున్న ఆధిపత్యగానం.. పక్కవాడి నీడను భరించలేని అసహన భారతం.. దేభశక్తి పేరుతో స్వేచ్ఛా గీతాన్ని బంధించే ప్రయత్నం చేస్తున్న కాలం.. అంతిమంగా ఏడుదశాబ్దాలుగా నెరవేరని స్వప్నం.. అవునా?
మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం... 

Don't Miss