వర్ధమాన కవి బాలసుధాకర్ మౌళి

14:12 - October 9, 2016

కవికీ కవిత్వానికి నిషేధాలుండకూడదు అంటూ కవిత్వం రాసిన వర్ధమాన కవి బాలసుధాకర్ మౌళి. కవిత్వాన్ని రాయడం ఒక ఫ్యాషన్ గా కాకుండా ఒక సీరియస్ ప్రక్రియగా భావిస్తాడతడు. అక్షరాలను మనుషులను ఒకేవిధంగా ప్రేమిస్తూ పద్యాలల్లుతున్న గిజిగాడు అతడు. ఒక పక్క పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతూనే మరో పక్క కవితల పిట్టల్ని ఎగరేస్తుంటాడు. గతంలో ఎగరాల్సిన సమయం అన్న కవితా సంపుటిని వెలువరించిన ఈ కవి ఇప్పడు ఆకు కదలని చోట అన్న కవితా సంకలనాన్ని వెలువరించారు. బాలసుధాకర్ మౌళి కవితా సంకలనంపై అక్షరం సమీక్షణం మీకోసం. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం....

Don't Miss