కొత్త డిక్షన్ తో మెర్సీ కవిత్వం..

11:55 - June 25, 2017

కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తున్న నాకు..ప్రశాంతంగా యోగ నిద్రలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుందా చెట్టు... అంటూ అద్భుత భావుకతతో కవిత్వం చెబుతున్న వర్థమాన కవయిత్రి మెర్సీ మార్గరెట్. ఆమె రాసిన మాటల మడుగు కవితా సంకలనానికి 2017కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారం లభించింది. ఆధునిక వచన కవిత్వం నాడిని పట్టుకొని, కొత్త డిక్షన్ తో, తనదైన అభివ్యక్తితో మెర్సీ కవిత్వం రాస్తున్నారు. కేంద్రసాహిత్య అకాడమీ యువపురస్కారం సాధించిన మెర్సీ మార్గరెట్ కవిత్వంపై ఓ సమీక్షణం..మీకోసం...చూడండి..

Don't Miss