యాదాద్రి జిల్లాల తిరుగుతున్న వింత జీవి...

21:07 - December 24, 2016

జేఏసీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు...నెరవేర్సాలే మీరు జనం ఆకాంక్షలు, సిత్తూరు శివప్రసాదుకు ఏమో అయిందట.. పాతది తక్కువైందా లేదా అని మిగిలిన ప్రశ్న, బరిగెలిరిగే దాక కొడ్తున్న శ్రీచైతన్య సారు.. ఇసోంటప్పుడే ఉండాలే మనమంత వుషారు, ఆఫీస్ లో సంతకం పెట్టిండ్రు... బారు షాపుల దేలిండ్రు... కడప జిల్లాల కుత్కే తడుపుకుంటున్న ఎమ్మార్వో, యాదాద్రి జిల్లాల దిరుగుతున్న వింత జీవి.. సూడాలే మరి దీనిది ఎక్కడి జీవో, మల్లన్నముచ్చట్లల డ్యాన్సు పోటీలు, 
ఇర్గదీసిన అరవై ఏండ్లు దాటినోళ్లు, కల్లీ కల్లుకు బలైన మహిళ... ఓ ఇంటివాడైన ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు....ఈ అంశాలపై మల్లన్న ముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం..

Don't Miss